Записаться на прием

Вы можете записаться на консультацию к нашим специалистам онлайн используя форму или обратитесь по телефону и наш администратор поможет и запишет Вас на прием.

Перелік послуг
1. ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1. АНАЛІЗ КРОВІ
Аналіз крові на ретикулоцити з підрахунком ретикулоцитарного індексу
Загальний аналіз крові (лейкоцитарна формула + ШОЕ)
Загальний аналіз крові (лейкоцитарна формула + ШОЕ + морфологія еритроцитів)
Загальний аналіз крові (ШОЕ)
Осмотична резистентність еритроцитів
1.2. АНАЛІЗ СЕЧІ
Аналіз сечі загальний (ЗАС) + мікроскопія осаду
Аналіз сечі загальний (ЗАС) + відношення альбумін / креатинін
Аналіз сечі загальний (ЗАС) + аналіз сечі за Нечипоренком
Аналіз сечі за Нечипоренком
Кетони (сеча) | N
1.3. АНАЛІЗ КАЛУ
Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз)
Аналіз калу на кишкові паразити (Parasep)
Аналіз калу на лямблії (якісний тест)
Аналіз калу на приховану кров
Аналіз калу на трансферин (кількісне визначення)
Копрограма
1.4. АНАЛІЗ РІДИН ТІЛА
Аналіз рідин тіла (спинномозкова рідина, синовіальна (суглобна) рідина, рідина перитонеального діалізу). Аналіз клітин і бактерій
Риноцитограма (назоцитограма)
2. ІМУНОГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Аналіз крові на LE-клітини
Антирезусні антитіла
Визначення антитіл до еритроцитів за системою АВ0 | N
Група крові + резус фактор | N
Пряма проба Кумбса
3. ОЦІНКА ГЕМОСТАЗУ
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, APTT)
Антитромбін III (активність) (AT III) | N
Вовчаковий антикоагулянт (LA1 + LA2) | N
Коагулограма на автоматичному аналізаторі (ПЧ, % за Квіком, МНВ, АЧТЧ, Фібриноген, ТЧ)
Протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ )
Тромбіновий час (ТЧ)
Фактор фон Віллебранда | N
Фібриноген
D-Димер
Протеїн S (активність) | N
Протеїн С (активність) | N
4. БІОХІМІЧНІ ДОСЛІЖЕННЯ
4.1. БІЛКИ ТА АМІНОКИСЛОТИ
Альфа – 1 – антитрипсин / A1 AT | N
Альфа – 2 – макроглобулін / A2 M | N
Альбумін
Білок загальний (сироватка)
Білок загальний (сеча)
Білок загальний (добова сеча)
Гаптоглобін | N
Церулоплазмін
Електрофорез білків | N
Електрофорез гемоглобіну для діагностики гемоглобінопатій | N
4.2. ФЕРМЕНТИ
Альфа-Амілаза / AMY (сироватка)
Альфа-Амілаза / AMY (сеча)
Альфа-Амілаза панкреатична
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) / ALT
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) / AST
Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) / GGT
Креатинфосфокіназа (КФК загальна) / CK total
Креатинкіназа – МБ (КФК – МБ) | N
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) / LDH
Лужна фосфатаза (ЛФ) / ALP
Холінестераза | N
Глюкозо-6-фосфат-дегідрогеназа (Г6ФД) | N
4.3. ЛІПІДНИЙ ОБМІН
Аполіпопротеїн А -1 / Apolipoprotein A – 1
Аполіпопротеїн В / Apolipoprotein B | N
Ліпаза / Lipase | N
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) / HDLC
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) / LDLC
Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ) / VLDL (тригліцериди, ЛНДНЩ)
Ліпопротеїн (а) | N
Тригліцериди
Холестерин
Окислений холестерин ліпопротеїнів низької щільності (окЛПНЩ) / оx-LDL-холестерин | N
4.4. ПЕЧІНКОВІ ПРОБИ
Білірубін загальний
Тимолова проба | N
“Комплекс №6 “”Білірубін фракції”” (білірубін загальн., прямий білірубін, непрямий білірубін) | N”
“Комплекс №7 “”Печінкові проби””(АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін фракційно, альбумін, білок загальний) | N”
4.5. НИРКОВІ ПРОБИ
Креатинін (сироватка)
Креатинін (добова сеча)
Креатинін (сеча)
Осмолярність сечі
Осмолярність крові (Натрій (сироватка)/Na; Калій (сироватка)/K; Сечовина; Білок загальний)
Проба Реберга (ШКФ, кліренс ендогеного креатиніну)
Швидкість клубочкової фільтрації (eGFR)
Сечова кислота (сироватка)
Сечова кислота (добова сеча)
Сечовина
Транспорт солей | N
“Комплекс №8 “”Ниркові проби”” (креатинін, сечовина, сечова кислота) | N”
“Комплекс №9 “”Розширені ниркові проби”” (креатинін, сечовина, сечова кислота, альбумін, натрій, калій, кальцій) | N”
4.6. ЕЛЕКТРОЛІТИ
Залізо (сироватка) / Fe
Калій (сироватка) / К
Кальцій загальний (сироватка) / Ca
Кальцій загальний (сеча) / Ca
Кальцій іонізований (сироватка) / Ca 2+
Магній (сироватка) / Mg
Натрій (сироватка) / Na
Фосфор (сироватка) / P
Фосфор (сеча) / P
Бікарбонати (сироватка)/ HСО3- | N
Аналіз волосся на мікроелементи (базовий) | N
Аналіз волосся на мікроелементи (розширений) | N
4.7. МІКРОЕЛЕМЕНТИ
Кадмій / Cd | N
Мідь / Cu | N
Ртуть / Hg | N
Свинець / Pb | N
Хром / Cr | N
Цинк / Zn
4.8. ВІТАМІНИ
Фолієва кислота (вітамін B9)
Ціанокобаламін (вітамін B12)
Вітамін А | N
Вітамін B1 | N
Вітамін B6 | N
Вітамін C | N
Вітамін E | N
25 – гідроксивітамін D, 25 – (OH) D
4.9. БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ
Альфа-Амілаза / AMY (сеча)
Білок загальний (сеча)
Білок загальний (добова сеча)
Кальцій загальний (сеча) / Ca
Кетони (сеча) | N
Кортизол (сеча)
Креатинін (добова сеча)
Креатинін (сеча)
Мікроальбумінурія
Сечова кислота (добова сеча)
Фосфор (сеча) / P
4.10. БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛУ
Кальпротектин фекальний (кількісне визначення)
Лактоферин (кал, якісне визначення)
Панкреатична еластаза (кал)
4.11. ДІАГНОСТИКА АНЕМІЇ
Гаптоглобін | N
Еритропоетин
Залізо (сироватка) / Fe
Загальна залізозв’язуюча здібність сироватки (ЗЗЗС) (залізо, НЗЗС, ЗЗЗС)
Ненасичена залізозв’язуюча здібність сироватки (НЗЗС)
Трансферин | N
Феритин
Фолієва кислота (вітамін B9)
Ціанокобаламін (вітамін B12)
Оцінка насичення трансферину залізом (залізо, трансферин, % насичення)
4.12. ДІАГНОСТИКА СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Гомоцистеїн
Креатинкіназа – МБ (КФК – МБ) | N
Мікроальбумінурія
Міоглобін (кількісний) | N
Тропонін I, кількісне визначення | N
D-Димер
Цистатин С | N
NT-proBNP (натрійуретичного гормону В типу N-кінцевий поліпептид)
Дігоксин
4.13. ДІАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗУ
Кальцій іонізований (сироватка) / Ca 2+
Остаза (кістково-лужна фосфатаза) | N
Паратгормон (ПТГ)
25 – гідроксивітамін D, 25 – (OH) D
4.14. ГОСТРОФАЗОВІ МАРКЕРИ ЗАПАЛЕННЯ
C-реактивний білок високочутливий (СРБ)
Прокальцитонін (PCT)
C-реактивний білок (СРБ)
Серомукоїди | N
Лактат крові
5. ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
5.1. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІІ
Андростендіола глюкуронід (3-альфа-Діол)
Андростендіон
Антимюллерів гормон (АМГ)
Антиспермальні антитіла
Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ)
Дегідроепіандростерон-сульфат, ДГEА-С
Дигідротестостерон (ДГТ)
Естрадіол (E2)
Естрон (E1)
Інгібін B | N
Індекс вільного тестостерону (загальний тестостерон, СЗГ, Індекс)
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)
Макропролактин, кількісне визначення
Прогестерон
Пролактин (ПРЛ)
Пролактин мономерний (пост.-ПЕГ)
Тестостерон вільний (сироватка)
Тестостерон загальний (сироватка)
Тестостерон загальний (слина) | N
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)
5.2. ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
Альфа-фетопротеїн (АФП) | N
Естріол вільний (E3; Естріол некон’югований) | N
Плацентарний лактоген | N
Плацентарний фактор росту (PLGF), маркер прееклампсії | N
β- ХГЛ вільний (хоріонічний гонадотропін вільн., пренатальна діагностика) (8 тиж. + 0 дн. – 13 тиж. + 6 дн.) | N
β-ХГЛ загальний (хоріонічний гонадотропін загальний) | N
PAPP-A (Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю), 8 тиж.+ 0 дн. – 13 тиж.+ 6 дн. | N
5.3. ПРЕНАТАЛЬНИЙ СКРИНІНГ
“Комплекс №23 “”Пренатальний скринінг I триместру, без розрахунку ризиків, для програми Астрая (Roche)””: 11 тиж. + 0 дн. – 13 тиж. + 6 дн. (PAPP-A, β-ХГЛ вільний) | N”
“Комплекс №24 “”Пренатальний скринінг I триместру з розрахунком ризиків”” (PAPP-A, β-ХГЛ вільний, розрахунок) | N”
“Комплекс №26 “”Пренатальний скринінг II триместру”” (Альфафетопротеїн, β-ХГЛ вільний, естріол вільний) | N”
5.4. НЕІНВАЗІВНИЙ ПРЕНАТАЛЬНИЙ СКРИНІНГ
PANORAMA, NIPT, для одноплідної вагітності (анеуплоїдія 21, 18, 13, XY, триплоїдія, феномен зникаючого близнюка) | N
PANORAMA, NIPT, для багатоплідної вагітності (анеуплоїдія 21, 18, 13, XY+ визначення зиготності для дихоріальної двійні) | N
PANORAMA, NIPT, для одноплідної сурогатної вагітності або одноплідної вагітності з донороської яйцеклітини (анеуплоїдія 21, 18, 13, XY) | N
PANORAMA, NIPT, для одноплідної вагітності (анеуплоїдія 21, 18, 13, XY, триплоїдія, феномен зникаючого близнюка + синдром Ді Джорджі (del22q 11.2)) | N
PANORAMA, NIPT, для монохоріальної двійні (анеуплоїдія 21, 18, 13, XY, триплоїдія, феномен зникаючого близнюка + синдром Ді Джорджі (del22q 11.2)) | N
PANORAMA, NIPT, (для одноплідної вагітності (анеуплоїдія 21, 18, 13, XY, триплоїдія, феномен зникаючого близнюка + 5 мікроделецій) | N
Генетика. Тромбофілія. Звичне невиношування (F2,F5,F7,F13,FGB,ITGA2,ITGB3,SERPINE (PAI-1)) (ПЛР)
Генетична діагностика синдрому ламкої Х-хромосоми (визначення CGG-повторів в гені FMR1, ПЛР) | N
Генетична діагностика спинальної м’язової атрофії SMA (аналіз делецій гену SMN1, ПЛР) | N
Генетична діагностика м’язової дистрофії Дюшена (аналіз делецій) для хлопчиків | N
Дослідження мікроделеції Y-хромосоми при порушеннях сперматогенезу (ПЛР)| N
5.5. ФУНКЦІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
Антитіла до пероксидази щитоподібної залози (АТПО)
Антитіла IgG до рецепторів тиреотропного гормону (АТрТТГ)
Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ)
Тиреоглобулін (ТГ)
Тиреотропний гормон (ТТГ)
Тироксин вільний (T4 вільний)
Трийодтиронін вільний (T3 вільний)
Трийодтиронін (Т3 загальний)
Реверсивний Т3 | N
Тироксин (Т4 загальний)
5.6. ПОРУШЕННЯ ФОСФОРНО-КАЛЬЦІЄВОГО ОБМІНУ
Кальцій загальний (сироватка) / Ca
Кальцій іонізований (сироватка) / Ca 2+
Паратгормон (ПТГ)
Фосфор (сироватка) / P
25 – гідроксивітамін D, 25 – (OH) D
5.7. ГІПОТАЛАМО-ГІПОФІЗАРНО-НАДНИРНИКОВА СИСТЕМА
Альдостерон
Дегідроепіандростерон-сульфат, ДГEА-С
Інсуліноподібний фактор росту – 1 (Соматомедин – С) / ІGF-1)
Білок-3, що зв’язує інсуліноподібний фактор росту (IGF-BP3)
Кортизол (сеча)
Кортизол (сироватка)
Кортизол (слина)
17-оксипрогестерон (17-OHП)
Ангіотензинперетворюючий фермент (АПФ) / ACE | N
Антидіуретичний гормон / копептин (АДГ) / ADH | N
Мелатонін (сироватка) | N
Метанефрини, норметанефрини (плазма) | N
Метанефрини загальні, у добовій сечі | N
Серотонін | N
Серотонін в сечі | N
5.8. ПОРУШЕННЯ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ
Антитіла до глутаматдекарбоксилази (GADА)
Антитіла IgG до острівцевого апарату підшлункової залози (ІСА) | N
Антитіла IgG до інсуліну | N
Антитіла до інсулінових рецепторів | N
Глікований гемоглобін (HbA1c)
Піруват | N
Глюкоза (сироватка)
Глюкозо-толерантний тест | M
Інсулін
Індекс HOMA (глюкоза, інсулін, індекс)
Лептин
С-пептид
Фруктозамін | N
Визначення непереносимості лактози. ПЛР | N
Лактат крові
Фолатний цикл, поліморфізм генів (MTHFR, MTR, MTRR). ПЛР | N
5.9. ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
Антитіла до глутаматдекарбоксилази (GADА)
Антитіла IgG до інсуліну | N
6. ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ
Альфа-фетопротеїн (АФП) | N
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)
Індекс вільного простат-специфічного антигену (ПСА вільний, ПСА загальний, індекс)
Індекс ROMA (СА 125, НЕ-4, Індекс)
Нейрон-специфічна енолаза
Онкомаркер Cyfra СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19)
Онкомаркер β2-мікроглобулін
Онкомаркер білок S-100
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9)
Онкомаркер ШКТ (СА 242)
Онкомаркер шлунка (СА 72-4)
Онкомаркер яєчників (СА 125)
Онкомаркер яєчників ранній (HE4)
Простат-специфічний антиген загальний, ПСА
Раково-ембріональний антиген (РЕА)
Тканинний поліпептидний антиген (фрагменти цитокератину 8, 18, 19) | N
Серотонін | N
Тимідинкіназа | N
Хромогранін А | N
β-ХГЛ загальний (хоріонічний гонадотропін загальний) | N
Онкомаркер прогастрін-релізінг пептид / ProGRP (дрібноклітинний рак легень) | N
Білок Бен – Джонса (сеча) | N
7. ІМУНОЛОГІЯ ТА ТРАНСПЛАНТОЛОГІЯ
7.1. МАРКЕРИ ЗАПАЛЕННЯ
Антистрептолізин-О (АСЛ-О)
Прокальцитонін (PCT)
Ревматоїдний фактор (РФ)
C-реактивний білок (СРБ)
Комплемент (С3 компонент) | N
Комплемент (С4 компонент) | N
7.2. ЦИТОКІНИ
Інтерлейкін-6 (ІЛ-6, IL-6)
Інтерлейкін-2 рецептор | N
Фактор некрозу пухлини (α-тумор-некротичний фактор, ФНП, α-ТNF) | N
Комплемент (С3 компонент) | N
Комплемент (С4 компонент) | N
7.3. ГУМОРАЛЬНИЙ ІМУНІТЕТ
IgA (сироватка)
IgA (слина) | N
IgЕ загальний (сироватка)
IgG (сироватка)
IgМ (сироватка)
Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК)
Вільні каппа- і лямбда-ланцюги імуноглобулінів (сироватка), IgG | N
7.4. СУБПОПУЛЯЦІЇ ЛІМФОЦИТІВ
Дослідження методом проточної цитометрії за узгодженням (за 1 маркер)
Імуноцитологічне дослідження субпопуляцій лімфоцитів периферичної крові (венозна кров на ЄДТА): CD3+, CD3+56+, CD3+HLA-DR+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD4/CD8+, CD19+, CD16/56+, CD16/56+8+
7.5. ТРАНСПЛАНТОЛОГІЯ
Крос-матч тестування методом проточної цитометрії (1 пара)
Крос-матч тестування методом проточної цитометрії (3 пари)
Такролімус / FK 506
Циклоспорин
HLA типування I (А, В, С) та II (DRB1, DQB1) класів низької роздільної здатності (LR), ПЛР
HLA типування I (А, В, С) та II (DRB1, DQB1) класів низької роздільної здатності (LR), ПЛР DUO (для пари донор-реципієнт)
HLA типування I (А, В, С) та II (DRB1, DQB1) класів низької роздільної здатності (LR), ПЛР TRIO (2 донора + реципієнт)
HLA типування I (А, В, С) та II (DRB1, DQB1) класів низької роздільної здатності (LR), ПЛР QUATRO (3 донора + реципієнт)
8. АУТОІМУННІ ТА АЛЕРГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
8.1. АЛЕРГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
Алергопанель інгаляційна, антитіла IgE
Алергопанель (пилок дерев), антитіла IgE
Алергопанель харчова, антитіла IgE
Катіонний протеїн еозинофілів
IgЕ загальний (сироватка)
ALEX2 – алерготест (Загальний IgE + специфічні IgE до 295 алергенів) | N
FOX – алерготест (Food Xplorer, специфічні IgG до 286 алергенів продуктів харчування) | N
Гістамін | N
Фадіатоп (ImmunoCAP) – скринінг чутливості до інгаляційних алергенів | N
Триптаза | N
Діаміноксидаза (ДАО) | N
Алергічна панель «Анестетики» (ультракаїн (артикаїн), лідокаїн, новокаїн, мепівакаїн), IgE
Амброзія звичайна, карликова, алерген, IgE | N
Апельсин, алерген, IgE | N
Арахіс, алерген, IgE | N
Банан, алерген, IgE | N
Глютен, алерген, IgE | N
Яловичина, алерген, IgE | N
Какао, алерген, IgE | N
Картопля, алерген, IgE | N
Кліщ Dermatophagoides farinae, алерген, IgE | N
Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus, алерген, IgE | N
Полуниця, алерген, IgE | N
Казеїн, алерген, IgE | N
Молоко коров’яче, алерген, IgE | N
Кава, алерген, IgE | N
Кішка (епітелій), алерген, IgE | N
Креветки, алерген, IgE | N
Кукурудзяна мука, алерген, IgE | N
Курка (м’ясо), алерген, IgE | N
Курка (перо), алерген, IgE | N
Лосось, алерген, IgE | N
Мед, алерген, IgE | N
Морква, алерген, IgE | N
Морська свинка (епітелій), алерген, IgE | N
Вівсяна мука, алерген, IgE
Кульбаба, алерген, IgE | N
Полин, алерген, IgE | N
Папуга, алерген, IgE | N
Пшенична мука, алерген, IgE | N
Пилюка домашня, алерген, IgE | N
Мука житня, алерген, IgE | N
Рис, алерген, IgE | N
Свинина, алерген, IgE | N
Оселедець, алерген, IgE | N
Скумбрія, алерген, IgE | N
Собака (епітелій), алерген, IgE | N
Соєві боби, алерген, IgE | N
Судак, алерген, IgE | N
Тарган рудий (прусак), алерген, IgE | N
Томат, алерген, IgE | N
Тополя, алерген, IgE | N
Тріска, алерген, IgE | N
Хом’як, алерген, IgE | N
Пилок квітковий, алерген, IgE | N
Яблуко, алерген, IgE | N
Яєчний білок, алерген, IgE | N
Яєчний жовток, алерген, IgE | N
Ячмінна мука, алерген, IgE | N
8.2. ДІАГНОСТИКА ЦЕЛІАКІЇ
Гліадин, антитіла IgA
Гліадин, антитіла IgG
Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgA
Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgG
Дезаміновані пептиди гліадину, антитіла IgA
Дезаміновані пептиди гліадину, антитіла IgG
“Комплекс №40 “”Целіакія”” (IgA (сироватка), тканинна трансглутаміназа, антитіла IgA; Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgG) | N”
8.3. СИСТЕМНІ ЗАХВОРЮВАННЯ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ
Антинуклеарні антитіла ANA-скринінг: RNP/SM;SS-A/Ro; SS-B/La; centromere B; Scl-70; Jo-1 Ds-DNA, mitochondria (PDC)
Антинуклеарні антитіла екстраговані ENA-скринінг: RNP/Sm, SS-A (Ro), SSB (La), Scl-70, Jo-1, centromere B | N
Антитіла до нативної ДНК (ADNA II)
Антитіла до основного білку мієліну IgG, IgM | N
Аутоімунна панель STD-X (Ro/SS-A 52, La/ss-B, CENP-B, Scl-70, dsDNA, Jo-1, MPO, PR3, AMA M2, LC 1, LKM 1, PM/Scl 100, SRP 54, Sp 100 gp 210, Ku, Sm U1-sn RNP) кількісне визначення показників, метод Western Blot | N
8.4. РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ
Ревматоїдний фактор (РФ)
Циклічний цитруліновий пептид (A-CCP), антитіла IgG
Цитрульований віментин (MCV), антитіла IgG
Антистрептолізин-О (АСЛ-О)
8.5. ДІАГНОСТИКА АНТИФОСФОЛІПІДНОГО СИНДРОМУ
Вовчаковий антикоагулянт (LA1 + LA2) | N
Кардіоліпін, антитіла IgG | N
Кардіоліпін, антитіла IgM | N
Фосфоліпіди, антитіла IgG | N
Фосфоліпіди, антитіла IgM | N
β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG | N
β-2-глікопротеїд I, антитіла IgM | N
9. ДОСЛІДЖЕННЯ НА ІНФЕКЦІЇ
9.1. КОРОНАВІРУС SARS-CoV-2 (COVID-19)
ПЛР. РНК Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), (назоорофарингеальний зішкріб)
ПЛР. РНК Коронавірус SARS-CoV2 (COVID-19) з визначенням мутацій та штамів, RT-PCR, назоорофарингеальний зішкріб
ПЛР. Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), вірус грипу (тип А, тип В), респіраторно-синцитіальний вірус (тип А, тип В)
ПЛР. Гострі респіраторні вірусні інфекції (17 збудників)
Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgA
Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG
Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgM
Кількісне визначення антитіл IgG до рецептор-зв’язуючої частини шиповидного S-білку (S-RBD) SARS-COV-2
Кількісне визначення нейтралізуючих антитіл SARS-COV-2
Швидкий тест на виявлення COVID-19, антитіла IgG/IgM
9.2. КАШЛЮК (Bordetella pertussis)
Кашлюк (Bordetella pertussis), IgG
Кашлюк (Bordetella pertussis), IgM
ПЛР. Кашлюк (Bordetella species, Bordetella pertussis та Bordetella bronchiseptica), з/г зішкріб, якісне визначення
9.3. ДИФТЕРІЯ (Corynebacterium diphtheriae)
Дифтерія (Corynebacterium diphtheriae), анатоксин , антитіла IgG
9.4. ПАРВОВІРУС (Parvovirus B19)
Парвовірус (Parvovirus B19), IgG | N
Парвовірус (Parvovirus B19), IgM
ПЛР. Парвовірус (Parvovirus B19), якісне визначення
9.5. ХЛАМІДІОЗ (Chlamydia pneumoniae)
Хламідіоз (Chlamydia pneumoniae), IgA
Хламідіоз (Chlamydia pneumoniae), IgG
Хламідіоз (Chlamydia pneumoniae), IgM
ПЛР. Хламідіоз (Chlamydia pneumoniae), як.визн.
9.6. МІКОПЛАЗМОЗ (Mycoplasma pneumoniae)
Мікоплазмоз (Mycoplasma pneumoniae), IgA
Мікоплазмоз (Mycoplasma pneumoniae), IgG
Мікоплазмоз (Mycoplasma pneumoniae), IgM
ПЛР. Мікоплазмоз (Mycoplasma pneumoniae), як.визн.
9.7. ГЕПАТИТИ
Вірус гепатиту А (HAV), IgМ
Вірус гепатиту А (HAV), антитіла сумарні
ПЛР. Вірус гепатиту А (HAV), якісне визначення
Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, IgM
Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні
Вірус гепатиту B (HBV), HBeAg
Вірус гепатиту B (HBV),anti HBe, антитіла сумарні
Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg
Вірус гепатиту B (HBV), anti HBs, антитіла сумарні
Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg, кількісне визначення
ПЛР. Вірус гепатиту B (HBV), якісне визначення
ПЛР. Вірус гепатиту B (HBV), кількісне визначення
“Комплекс №45 “”Скринінг на гепатити В”” (Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg) | N”
Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні
ПЛР. Вірус гепатиту C (HCV), якісне визначення
ПЛР. Вірус гепатиту C (HCV), кількісне визначення
ПЛР. Вірус гепатиту C (HCV), генотипи 1, 2, 3
Гепатит С (HCV), антитіла (Immunoblot) | N
Вірус гепатиту D (HDV), антитіла сумарні
ПЛР. Вірус гепатиту D (HDV), якісне визначення
ПЛР. Вірус гепатиту G (HGV), якісне визначення
9.8. ТУБЕРКУЛЬОЗ
Квантифероновий тест (діагностика туберкульозу) | N
ПЛР. Туберкульоз | N
9.9. ЦИТОМЕГАЛОВІРУС (CMV)
Цитомегаловірус (CMV), авідність IgG
Цитомегаловірус (CMV), IgG
Цитомегаловірус (CMV), IgМ
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), якісне визначення
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), кількісне визначення
9.10. ГЕРПЕТИЧНА ІНФЕКЦІЯ
Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, IgG
Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, IgM
Вірус простого герпесу (HSV) 2 типу, IgG
Вірус герпесу 6 типу (HHV6), IgM, IgG | N
ПЛР. Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, якісне визначення
Вірус Varicella Zoster (3 тип герпесу, VZV), IgG
Вірус Varicella Zoster (3 тип герпесу, VZV), IgM
ПЛР. Вірус Varicella-zoster (3 тип герпесу, VZV), якісне визначення
Вірус герпесу 6 типу (HHV 6), антитіла IgG
ПЛР. Вірус герпесу 6 типу (HHV 6) (кров, ліквор, якісне визначення)
9.10. ТОКСОПЛАЗМОЗ (Toxoplasma gondii)
Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), авідність IgG
Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), антитіла IgG
Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), антитіла IgM
ПЛР. Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), якісне визначення
9.11. КРАСНУХА (Rubella virus)
Вірус краснухи (Rubella virus), авідність IgG
Вірус краснухи (Rubella virus), антитіла IgG
Вірус краснухи (Rubella virus), антитіла IgМ
9.12. ІНФЕКЦІЯ ВІРУС ЕПШТЕЙНА-БАРР
Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген), авідність антитіл IgG
Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG
Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgM
Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген, EBNA), антитіла IgG
Вірус Епштейна-Барр (ранні антигени, ЕА), антитіла IgG
Вірус Епштейна-Барр (якісне визначення, ПЛР)
9.13. ВІРУС ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ (ВПЛ)
Cobas HPV тест, затверджений FDA, 14 типів ВПЛ ВКР: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 та 68 типи (з генотипуванням 16 та 18 типів)
ПЛР. Генотипування вірусу папіломи людини, 28 генотипів ВКР та НКР, у/г зішкріб, напівкількісне визначення
ПЛР. Генотипування вірусу папіломи людини, 28 генотипів ВКР та НКР, гістологічний матеріал, напівкількісне визначення
9.14. ХЛАМІДІОЗ (Chlamydia trachomatis)
Хламідіоз (Chlamydia trachomatis), IgA
Хламідіоз (Chlamydia trachomatis), IgG
Хламідіоз (Chlamydia trachomatis), IgM
ПЛР. Хламідіоз (Chlamydia trachomatis), якісне визначення, у/г зішкріб
9.15. МІКОПЛАЗМОЗ (Mycoplasma hominis)
Мікоплазмоз (Mycoplasma hominis), IgA
Мікоплазмоз (Mycoplasma hominis), IgG
Мікоплазмоз (Mycoplasma genitalium). ПЛР, якісне визначення
Посів на мікоплазму та уреаплазму (Mycoplasma hominis/Ureaplasma urealyticum) + антибіотикограма, у/г зішкріб
Мікоплазмоз (Mycoplasma spp.), ПЛР, якісне визначення.
9.15 УРЕАПЛАЗМОЗ (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma species, Ureaplasma parvum)
Уреаплазмоз (Ureaplasma urealyticum), IgA
Уреаплазмоз (Ureaplasma urealyticum), IgM
Уреаплазмоз (Ureaplasma urealyticum), IgG
ПЛР. Уреаплазмоз (Ureaplasma species), якісне визначення, у/г зішкріб
Посів на мікоплазму та уреаплазму (Mycoplasma hominis/Ureaplasma urealyticum) + антибіотикограма, у/г зішкріб
9.16. КАНДІДОЗ (Candida albicans)
ПЛР. Кандідоз (Candida albicans), якісне визначення, у/г зішкріб
Кандідоз (Candida albicans), антитіла IgA
Кандідоз (Candida albicans), антитіла IgG
Кандідоз (Candida albicans), антитіла IgM
9.17. СИФІЛІС (Treponema pallidum)
Сифіліс (Treponema pallidum), антитіла сумарні
Сифіліс (реагінові антитіла – RPR, в розведенні)
ПЛР. Сифіліс (Treponema pallidum), якісне визначення
9.18. ВІРУС ІМУНОДЕФІЦИТУ ЛЮДИНИ (HIV)
Вірус імунодефіциту людини (HIV), антитіла до ВІЛ 1/2 (кров, сироватка, плазма) | M
Вірус імунодефіциту людини (HIV), антитіла до ВІЛ1/2 та антиген р24 (кров, сироватка, плазма) | M
9.19. ІНШІ ЗБУДНИКИ ЗПСШ
Трихомонада (Trichomonas vaginalis), IgG
ПЛР. Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), якісне визначення, у/г зішкріб
ПЛР. Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), якісне визначення, у/г зішкріб
ПЛР. Трихомонада (Trichomonas vaginalis), якісне визначення, у/г зішкріб
Скринінг вагініту (Atopobium vaginae (кількісно), Candida albicans (якісно), Candida others (якісно), Gardnerella vaginalis (кількісно), Lactobacillus spp. (кількісно), Mobiluncus spp.(якісно), Trichomonas vaginalis (якісно)), ПЛР | N
Бактеріальний вагіноз ( Atopobium vaginae (кількісно), Bacterial vaginosis–associated bacteria 2 (якісно), Bacteroides fragilis (якісно), Gardnerella vaginalis (кількісно), Lactobacillus spp. (кількісно), Megasphaera Type 1 (якісно), Mobiluncus spp. (якісно)), ПЛР | N
9.20. ДІАГНОСТИКА ІНШИХ ІНФЕКЦІЙ
Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgG
Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgM
Бореліоз (Borrelia burgdoferi), антитіла IgG
Бореліоз (Borrelia burgdoferi), антитіла IgM
Бореліоз (Borrelia sp.: B. afzelii, B. garinii, B. burgdorferi sensustricto), ПЛР (якісне визначення)
Дифтерія (Corynebacterium diphtheriae), анатоксин , антитіла IgG
Правець (Clostridium tetani), анатоксин антитіла IgG
Ротавірус, антиген у калі (якісне дослідження)
Clostridium difficile (токсин A/B), антиген в калі EIA, якісне визначення | N
Антитіла до Saccharomyces cerevisiae, IgA | N
ПЛР. МАВП’ЯЧА ВІСПА
9.21. КІР (Morbillivirus)
Кір (Morbillivirus), антитіла IgG
Кір (Morbillivirus), антитіла IgM
9.22. ЕПІДЕМІЧНИЙ ПАРОТИТ (Rubalavirus)
Епідемічний паротит (Rubalavirus), IgG
Епідемічний паротит (Rubalavirus), IgM
9.23. HELICOBACTER PYLORI
Helicobacter pylori (білок CagA), антитіла IgA
Helicobacter pylori, сумарні антитіла IgA/IgM/IgG
Helicobacter pylori, антиген у калі (якісне визначення)
Helicobacter pylori, антитіла IgG
ПЛР. Helicobacter pylori, якісне визначення
9.24. ПАРАЗИТАРНІ ІНФЕКЦІЇ
Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз)
Аналіз калу на кишкові паразити (Parasep)
Аналіз калу на лямблії (якісний тест)
Аскарідоз (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG
Ехінококоз (Echinococcus granulosus), антитіла IgG
Лямбліоз (Giardia), антитіла сумарні
Опісторхоз (Opisthorchis felineus), антитіла IgG
Токсокароз (Toxocara canis), антитіла IgG
Трихінельоз (Trichinella spiralis), антитіла IgG
Малярія, IgG (IFT)
9.25. ДЕМОДЕКС
Кліщі роду демодекс (брови, вії, вміст папул, епітеліальний зішкріб)
9.26. ГОСТРІ КИШКОВІ ІНФЕКЦІЇ
Єрсиніоз (Yersinia еnterocolitica), IgA | N
Мікробіом кишечника, NGS, кількісно | N
ПЛР, Скринінг гострих кишкових інфекцій бактеріальної етіології, якісне визначення
ПЛР, Скринінг гострих кишкових інфекцій вірусної етіології, якісне визначення
ПЛР, Скринінг гострих кишкових інфекцій (розширена панель), якісне визначення
Секвенування мікробіому (для будь-яких мікроорганізмів з 16S DNA, NGS) | N
10. МІКРОБІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
10.1. ПРОФІЛАКТИЧНІ БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Виявлення носійства грибів роду Candida. Чутливість до антимікотиків ДДМ
Виявлення носійства патогенного стафілококу (Staphylococcus aureus). Чутливість до антибіотиків ДДМ
Виявлення носійства патогенного стафілококу (Staphylococcus aureus) без визначення чутливості до антибіотиків
Виявлення носійства стрептококів групи B (Streptococcus agalactiae). Чутливість до антибіотиків ДДМ
Виявлення носійства стрептококів групи B (Streptococcus agalactiae) без визначення чутливості до антибіотиків
Виявлення носійства збудника дифтерії (Corynebacterium diphtheriae)
10.2. МІКРОБІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН
Бакпосів біологічних рідин нестерильних (бронхоальвеолярний лаваж, промивні води). Автоматична ідентифікація бактерій. Чутливість до антибіотиків ДДМ
Бакпосів біологічних рідин нестерильних (бронхоальвеолярний лаваж, промивні води). Автоматична ідентифікація бактерій до виду. Чутливість до антибіотиків автоматичним методом з МІК
Бакпосів біологічних рідин стерильних (спинномозкова, плевральна, синовіальна, асцитична рідини, навколоплідні води, грудне молоко). Автоматична ідентифікація бактерій до виду. Чутливість до антибіотиків ДДМ
Бакпосів біологічних рідин стерильних (спинномозкова, плевральна, синовіальна, асцитична рідини, навколоплідні води, грудне молоко). Автоматична ідентифікація бактерій до виду. Чутливість до антибіотиків автоматичним методом з МІК
Залишкова активність антибіотиків в біологічних рідинах (сеча, стерильні і нестерильні рідини)
10.3. МІКРОБІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ
Бакпосів крові на стерильність (анаероби та аероби). Автоматична ідентифікація бактерій до виду. Чутливість до антибіотиків ДДМ
Бакпосів крові на стерильність (анаероби та аероби). Автоматична ідентифікація бактерій до виду. Чутливість до антибіотиків автоматичним методом з МІК
Бакпосів крові на стерильність (аероби). Автоматична ідентифікація бактерій до виду. Чутливість до антибіотиків ДДМ
Бакпосів крові на стерильність (анаероби). Автоматична ідентифікація бактерій до виду. Чутливість до антибіотиків ДДМ
Бакпосів крові на стерильність (аероби). Автоматична ідентифікація бактерій до виду. Чутливість до антибіотиків автоматичним методом з МІК
Бакпосів крові на стерильність (анаероби), автоматична ідентифікація бактерій до виду + автоматична чутливість до антибіотиків з МІК
10.4. МІКРОБІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ
Бакпосів сечі на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій до виду. Чутливість до антибіотиків ДДМ
Бакпосів сечі на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій до виду. Чутливість до антибіотиків автоматичним методом з МІК
Бакпосів сечі на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій до виду. без визначення чутливості до антибіотиків
10.5. МІКРОБІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РАНИ
Бакпосів рани та дренажів на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій до виду. Чутливість до антибіотиків ДДМ
Дослідження центральних катетерів з визначенням мікроорганізмів кільк. методом + чутливість до а/б (ДДМ)
Бакпосів рани та дренажів на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій до виду. Чутливість до антибіотиків автоматичним методом з МІК
10.6. МІКРОБІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛИЗОВИХ ОБОЛОНОК
Бакпосів з вуха на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій до виду. Чутливість до антибіотиків ДДМ
Бакпосів з вуха на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій до виду. Чутливість до антибіотиків автоматичним методом з МІК
Бакпосів з зіву на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій до виду. Чутливість до антибіотиків ДДМ
Бакпосів з зіву на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій до виду. Чутливість до антибіотиків автоматичним методом з МІК
Бакпосів з носу на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій до виду. Чутливість до антибіотиків ДДМ
Бакпосів з носу на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій до виду. Чутливість до антибіотиків автоматичним методом з МІК
Бакпосів з ока на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій до виду. Чутливість до антибіотиків ДДМ
Бакпосів з ока на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій до виду. Чутливість до антибіотиків автоматичним методом з МІК
Бакпосів зі слизових оболонок жіночих статевих шляхів (піхва, цервікальний канал) на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій до виду. Чутливість до антибіотиків ДДМ
Бакпосів зі слизових оболонок жіночих статевих шляхів (піхва, цервікальний канал) на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій до виду. Чутливість до антибіотиків автоматичним методом з МІК
Бакпосів зі слизових оболонок чоловічих статевих шляхів (уретра, матеріал з простати, сперма) на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій до виду. Чутливість до антибіотиків ДДМ
Бакпосів зі слизових оболонок чоловічих статевих шляхів (уретра, матеріал з простати, сперма) на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій до виду. Чутливість до антибіотиків автоматичним методом з МІК
Бакпосів мокроти на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій до виду. Чутливість до антибіотиків ДДМ
Бакпосів мокроти на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій до виду. Чутливість до антибіотиків автоматичним методом з МІК
Визначення чутливості одного мікроорганізму до антибіотиків (до 8 діючих речовин) ДДМ
Синергідний тест. Чутливість мікроорганізмів до комбінацій антибіотиків. ДДМ.
10.7. МІКРОБІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛУ
Бакпосів калу на дисбактеріоз. Автоматична ідентифікація бактерій до виду. Без визначення чутливості до антибіотиків
Бакпосів калу на дисбактеріоз. Автоматична ідентифікація бактерій до виду. Чутливість до антибіотиків ДДМ.
Бакпосів калу на дисбактеріоз. Автоматична ідентифікація бактерій до виду. Автоматична чутливість до антибіотиків з МІК
Виявлення носійства збудників кишкових інфекцій (сальмонели, шигели, ЕПКП)+ чутливість до а/б (9 – 16 а/б; ДДМ)
Виявлення носійства збудників кишкових інфекцій (сальмонели, шигели, ЕПКП) без визначення чутливості до антибіотиків
10.8. ЕКСПРЕС БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Посів на мікоплазму та уреаплазму (Mycoplasma hominis/Ureaplasma urealyticum) з чутливістю до антибіотиків.
Мікрокультуральне дослідження AF Genital. Діагностика урогенітальної патогенної флори з чутливістю до антибіотиків.
10.9 МІКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Посів біологічних рідин на дріжжеподібні та міцеліарні гриби (плевральна, спинномозкова рідина, харкотиння, бронхоальвеолярний лаваж). Чутливість до антимікотиків ДДМ.
Мікологічне дослідження крові. Чутливість до антимікотиків ДДМ
Мікологічне дослідження іншого біологічного матеріалу (зів, ніс, вухо та ін.). Чутливість до антимікотиків ДДМ
Мікроскопічне дослідження зразків шкіри, волосся та нігтів методом світлової та люмінесцентної мікроскопії.
Мікологічне дослідження шкіри, волосся, нігтів на дерматоміцети. Чутливість до антимікотиків ДДМ
10.10. САНІТАРНА МІКРОБІОЛОГІЯ
Дослідження на стерильність виробів медичного призначення, хірургічних інструментів (1 об’єкт)
Мікробіологічне дослідження змивів з об’єктів навколишнього середовища (1 об’єкт)
11. ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
11.1. ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки)
ПАП-тест з верифікацією HSIL (p16, Ki-67)
Рідинна цитологія ПАП-тест
Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія)
Мікроскопічний аналіз виділень із уретри (бактеріоскопія)
Цитологічне дослідження аспірату із порожнини матки
Цитологічне дослідження бронхоальвеолярного лаважу
Рідинна цитологія бронхоальвеолярного лаважу
Цитологічне дослідження виділень із соска грудних залоз
Цитологічне дослідження випітних рідин з виготовленням цитоблоків
Дослідження секрету простати
Цитологічне дослідження при проведенні браш-біопсії бронхів
Цитологічне дослідження спинномозкової рідини (негематологічна патологія)
Дослідження рідин за технологією «цитоспін»
Комплекс №54 Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) + Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія)
Комплекс №55 Рідинна цитологія ПАП-тест + Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія)
Комплекс №56 Рідинна цитологія ПАП-тест + Cobas HPV тест, затверджений FDA, 14 типів ВПЛ ВКР: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 та 68 типи (з генотипуванням 16 та 18 типів)
Комплекс №57 Рідинна цитологія ПАП-тест + Cobas HPV тест, затверджений FDA, 14 типів ВПЛ ВКР: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 та 68 типи (з генотипуванням 16 та 18 типів) + STI 7 – інфекції, що передаються статевим шляхом
11.2. ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОНКОГОЛКОВИХ ПУНКЦІЙНИХ БІОПСІЙ
Діагностика випітних рідин при метастатичних процесах, імуноцитохімія
Рідинна цитологія тонкоголкових пункційних біопсій
Рідинна цитологія сечі
Цитологічне дослідження відбитків та пунктатів лімфовузлів
Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій щитоподібної залози
Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій молочної залози
Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій інших локалізацій
Цитологічне дослідження сером з імуноцитохімією (2 маркери)
Цитологічне дослідження сером молочної залози (з виготовленням цитоблоків)
Цитологічне дослідження матеріалу зішкрібу зі шкіри, слизових оболонок
Цитологічне дослідження пунктатів кістозних утворень
Цитологічне дослідження матеріалу зі шлунково-кишкового тракту
11.3. КОНСУЛЬТАЦІЯ
Консультація цитологічного матеріалу (за 1 випадок) завідуюча лабораторії Боцюн П.М.
Консультація цитологічного матеріалу провідним цитопатологом (за 1 матеріал)
12. ОНКОГЕМАТОЛОГІЯ
12.1. ПРОТОЧНА ЦИТОМЕТРІЯ
Діагностика гострих лейкозів (цитоморфологічне дослідження, імунофенотип, цитохімічне встановлення FAB-варіанту)
Діагностика гострих лейкозів (цитоморфологічне дослідження, імунофенотип)
Діагностика лімфопроліферативних захворювань (цитоморфологічне дослідження, імунофенотип)
Визначення антигену HLA-B27 методом проточної цитометрії
Діагностика мієломної хвороби (цитоморфологічне дослідження, імунофенотип, підтвердження клональності)
Діагностика Нічної пароксизмальної гемоглобінурії та пов’язаних захворювань (детекція ПНГ-клону)
Дослідження методом проточної цитометрії за узгодженням (за 1 маркер)
Дослідження сурогатних маркерів мутаційного статусу генів вариабельного регіону важких ланцюгів імуноглобулінів (IgVH-генів)
Визначення мінімальної резидуальної хвороби (встановлення цитоморфологічної ремісії, проточна цитометрія за наявністю первинного фенотипу)
Оцінка чисельності CD34+стовбурових гемопоетичних клітин
Виділення PBMC
12.2. ЦИТОЛОГІЯ ТА ЦИТОХІМІЯ
Дослідження препаратів кісткового мозку та крові на гемобластози (цитоморфологічний та цитохімічний методи)
Морфологічне дослідження цитоцентрифугату спинномозкової рідини
Цитологічне дослідження відбитків та пунктатів кісткового мозку
Цитологічне дослідження мазка крові
Морфологічне дослідження готових препаратів ліквору
Цитологічне дослідження відбитків та пунктатів кісткового мозку (2-3 локалізації)
12.3. МОЛЕКУЛЯРНО-ЦИТОГЕНЕТИЧНІ КОМПЛЕКСИ
Аналіз ДНК на встановлення біологічного батьківства 2 особи (Батько+дитина) | N | M
13. ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
13.1. І КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ
Біопсія шийки матки (не ексцизійні)
Біопсія піхви
Біопсія ендометрію (аспіраційної біопсії, вишкрібання, поліпектомії)
Біопсія слизових оболонок ротової порожнини, порожнини та пазух носа
Біопсія гортані
Біопсія сечоводу (з одного боку)
Біопсія сечового міхура
Біопсія уретри
Вишкрібання цервікального каналу
Біопсія утворень повік, кон’юнктиви і сльозових залоз
Видалення кісти бартолінової залози
13.2. ІІ КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ
Трепан-біопсія грудної залози (з одного боку)
Біопсія утворень черевної порожнини і позаочеревинного простору
Біопсія мигдалика (з одного боку)
Біопсія нирки (новоутворень) (з одного боку)
Біопсія пухлинних утворень м’яких тканин
Біопсія наднирника (з одного боку)
Біопсія слинної залози (з одного боку)
Видалення міжхребцевого диску
Інцизійна, панч та радіохвильовіа біопсія шкіри (до 3 утворень включно) (при доброякісних пухлинних та пухлиноподібних процесах)
Апендектомія (дивертикулектомія) при запальних процесах
Видалення жовчного міхура при запальних процесах
Видалення ліпоми (за 1 утворення)
Герніопластика (видалення грижових мішків)
Видалення оболонок яєчка і кіст придатків яєчка
Видалення гемороїдальних вузлів і анальних тріщин
Видалення епулідів, одонтогенних кіст, травматичних фібром слизової оболонки
Видалення куприкових кіст, нориць
Видалення поліпів і кіст порожнини носа та пазух
Інші патоморфологічні дослідження II категорії складності
Видалення судин
Септопластика
Видалення паратубарної (гідатиди), параоваріальної кісти і кіст яєчника (з одного боку)
Біопсія сальника
13.3. ІІІ КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ
Поліфокальна трепан-біопсіїя передміхурової залози
Ексцизія / конізаціїя шийки матки
Видалення придатків матки при непухлинній патології (з одного боку)
Міомектомія (видалення міоматозних вузлів матки)
Ексцизійна біопсія пухлин шкіри з оцінкою країв резекції (за 1 локалізацію)
Видалення кісткового екзостозу, остеохондроматозних вільних тілець
Трепан-біопсія лімфовузлів (за 1 локалізацію)
Видалення синовіальних оболонок (гангліон і бурс) та кіст сухожилля
Видалення мигдаликів
Видалення кісти шиї
Біопсія головного і спинного мозку та їх оболонок
Дослідження абортивного матеріалу (до 12 тижнів)
Резекція грудної залози при гінекомастії, маститах
Біопсія стравоходу (до 3 біоптатів включно)
Біопсія тонкої та/або товстої кишки (до 6 біоптатів включно)
Інцизійна біопсія інвазивних неоплазій шлунка (до 3 локалізацій біопсії включно)
Біопсія шлунка (до 5 біоптатів включно)
Біопсія підшлункової залози
Біопсія бронхів, легень (за одну локалізацію)
Біопсія плеври
Біопсія/ клиноподібної резекції яєчнику (з одного боку)
Видалення сльозової залози
Резекція кістки при артропатіях
Трепан-біопсія середостіння
Циркумцизіо (видалення крайньої плоті)
Інші патоморфологічні дослідження III категорії складності
Інцизійна біопсія інвазивних неоплазій та інших утворень стравоходу (до 3 локалізацій біопсії включно)
Інцизійна біопсія інвазивних неоплазій та інших утворень кишки (до 3 локалізацій біопсії включно)
Видалення сальника
Видалення прищитоподібної залози
13.4. ІV КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ
Секторальна резекція/ лампектомія грудної залози
Трансуретральноа резекція простати / сечового міхура
Дослідження плаценти
Спленектомія
Видалення одонтогенної пухлини, пухлини кісток черепа
Пенектомія
Лобектомія щитоподібної залози
Видалення пухлини м’яких тканин, окрім ліпом
Видалення пухлини середостіння
Видалення очного яблука
Біопсія пухлинного утворення кістки
Ампутація кінцівок та їх частин при ангіопатіях
Біопсія печінки
Панч-біопсія або інші види біопсії шкіри при запальних дерматозах та алопеціях
Ексцизійніа біопсіїя лімфатичних вузлів (1 локалізація)
Біопсія яєчка
Біопсія нирки (при непухлинній патології)
Видалення апендикса при пухлинних процесах
Видалення жовчного міхура при пухлинних процесах
Видалення слинної залози при запальних процесах (з одного боку)
Видалення яєчка та його придатку (з одного боку)
Видалення матки без придатків
Трахелектомія / видалення кукси шийки матки
Видалення пухлини ротової та носової порожнини
Резекція сечового міхура
Ламінектомія
Ампутація пальців/ фаланг пальців
Біопсія шлунка з оцінкою за Сіднейською системою, системами OLGA та OLGIM
Ексцизійна біопсія (поліпектомія) поліпів органів ШКТ (до 5 утворень включно)
Видалення пухлини головного та спинного мозку та їх оболонок
Трепан-біопсія кісткового мозку (вкл необхідні гістохімічні забарвлення на вибір патолога)
Резекція нирки
Дослідження плідних оболонок (при одноплідній вагітності, з 12 тижнів)
Інші патоморфологічні дослідження IV категорії складності
Видалення придатків матки при пухлинах яєчника (з одного боку)
Біопсія стравоходу за протоколом Seattle при стравоході Барретта
Видалення утвореня очеревини
Ексцизійна біопсія поліпів шлунку або поліпектомія (до 5 утворень включно)
Ексцизійна біопсія поліпів кишки або поліпектомія (до 5 утворень включно)
Резекція шлунку при ожирінні
Резекція/атипова резекція легені
13.5. V КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ
Резекція слизової оболонки та ендоскопічна підслизова дисекція (EMR, ESD)
Видалення наднирника (адреналектомія)
Тиреоїдектомія
Видалення матки з придатками
Видалення підшлункової залози (субтотальної і радикальної резекції)
Видалення пухлин кісток та суглобів, резекція кістки при пухлинній патології
Радикальна резекція грудної залози / мастектомія (з одного боку)
Лобектомія / пульмонектомія
Гастректомія / субтотальна резекція шлунка
Радикальна простатектомія
Цистектомія
Резекція стравоходу
Геміколектомія / есктирпація прямої кишки / інші резекції кишки
Резекція печінки / гемігепатектомія
Нефректомія (в тому числі з адреналектомією)
Тотальна ларингектомія та резекція гортані
Тотальна вульвектомія
Дослідження плідних оболонок діхоріонічних близнюків
Інші патоморфологічні дослідження V категорії складності
Панкреато-дуоденальної резекція
Біопсія шкіри при бульозних дерматитах та аутоімунних ураженнях шкіри (ПІФ)
Лімфодисекція
Біопсія нирки після трансплантації (наявність відторгнення)
Біопсія легені після трансплантації (наявність відторгнення)
Біопсія кишки при хворобі Гіршпрунга
Видалення слинної залози при пухлиних (з одного боку)
Біопсія печінки після трансплантаціі (наявність відторгнення)
Видалення нігтьового ложа
13.6. ДІАГНОСТИЧНІ ТА ПРОГНОСТИЧНІ ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ (ІГХ) ДОСЛІДЖЕННЯ
Діагностична ІГХ 1 категорії складності (діагностика «гало» невусів, оцінка глибини інвазії за Бреслоу при складних меланомах, утворень грудної залози (окрім філоїдних, мезенхімальних пухлин та лімфом), Молекулярний тип раку грудної залози (ER, PR, HER2, Ki-67)
Діагностична ІГХ 2 категорії складності (псевдоміксома очеревини (окрім мезенхімальних пухлин та лімфом); пухлини сечового міхура, сечоводів, передміхурової залози; пухлини щитоподібної залози)
Діагностична ІГХ 3 категорії складності (нейроендокринні пухлини різної локалізації, утворення/пухлини головного та спинного мозку (окрім мезенхімальних пухлин та лімфом); аденоми гіпофіза, голови та шиї, гортані, трахеї, стравоходу, шлунка, кишки, шкіри, яєчнику, ендометрію, шийки матки, вульви та піхви, яєчка)
Діагностична ІГХ 4 категорії складності (визначення органного походження метастазів карцином невизначеного походження (в будь-який орган) (окрім мезенхімальних пухлин та лімфом), пухлини легень, пухлини нирок, наднирників, пухлини печінки, підшлункової залози, утворення очеревини та середостіння)
Діагностична ІГХ 5 категорії складності (визначення гістологічного типу недиференційованих злоякісних пухлин, лімфо – та мієлопроліферативної патології (лімфаденопатії, лімфоми Ходжкіна та неходжкінські, лімфоми шкіри, плазмоклітинні пухлини, системні мастоцитози, гістіоцитози, мієлопроліферативні захворювання), пухлини кісток, пухлини м’яких тканин (вкл саркоми, гастороінтестінальні стромальні пухлини), філоїдна пухлина грудної залози)
13.7. ІНШІ ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ (ІГХ) ДОСЛІДЖЕННЯ
Заключення щодо проведених імуногістохімічних досліджень
Рецептор андрогену
ERCC1 чутливість до похідних платини
Тимідилат-синтетаза (TS) чутливість до похідних 5-фторурацилу
2A(TOPO2A) чутливість до інгібіторів TOPO2A
RRM1 чутливість до гемцитабіну
ALK (5А4) чутливість пухлин до ALK інгібіторів (ІГХ)
ROS1 чутливість до ROS1-інгібіторів
NTRK чутливість до NTRK інгібіторів (ІГХ)
Рецептор соматостатину 2 та 5 типів
PTEN чутливість до інгібіторів mTOR
Визначення PD-L1, чутливість до імунотерапії
ІГХ (p57, Ki-67) верифікація міхуревого занеску
ІГХ (p16, Ki-67) верифікація HSIL
ІГХ (ER, PR) дослідження гормонального статусу едометрію
ІГХ (CD138) верифікація хронічного ендометриту
Дослідження кількості uNK клітин (CD56) в ендометрії
Визначення білків репарації помилок компліментарності ДНК (мікросателітна стабільність/нестабільність пухлини)
Дослідження експрессії р53
Дослідження експрессії Cyclin D1
Визначення HPV-асоційованої патології (сурогатний маркер) p16
Визначення вірусу Herpes Simplex 1 та 2 типів
Визначення Treponema pallidum
Визначення Mycobacterium tuberculosis
Визначення цитомегаловірусу (CMV)
Визначення Helicobacter pylori
Визначення аденовірусу
Визначення парвовірусу
Визначення рецептору естрогену (ER)
Визначення рецептору прогестерону (PR)
Визначення маркера Her-2/neu
Визначення маркера bcl-2
Визначення маркера bcl-6
Визначення маркера с-kit (CD117)
Визначення рецептору соматостатину 2 типу
Визначення BRAF, чутливість до інгібіторів CTLA4 (ІГХ)
Визначення експрессіі Кі 67
13.8. КОНСУЛЬТАЦІЯ ПАТОМОРФОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ
Консультація патоморфологічного матеріалу (друга думка) (за 1 матеріал)
Консультація провідного патоморфолога Селезньова О.О. (за 1 матеріал)
Консультація провідного патоморфолога Кошик О.О. (за 1 матеріал)
Консультація матеріалу в Biopticka laborator, Plzen Chech Republic (prof. Michal Michal, MD; prof. Ondrej Hes, MD, PHD, consultant; Assoc. prof. Denisa Kacerovska, MD, PHD; prof. Alena Skalova, MD, CSC)
13.9. ДОДАТКОВІ ГІСТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Виготовлення цифрового мікропрепарату з можливістю фотодокументації (1 гістологічне скельце)
Гістохімічні дослідження (за 1 методику)
Інтраопераційне дослідження (за перший етап)
Мікрографічної хірургії (Mohs, Slow Mohs) (за перший етап)
Лімфодисекції вартового лімфовузла при меланомі
Морфометричне дослідження (кількісний показник) за 1 показник
Додаткове виготовлення блоку
Додаткове виготовлення гістологічного препарату (г/е) з готового блоку
Додаткове виготовлення зрізів на адгезивному склі
Інтраопераційне дослідження (за другий та подальші етапи, за кожний)
Мікрографічної хірургії (Mohs, Slow Mohs) (за другий та подальші етапи, за кожний)
Оцінка придатності матеріалу для імуногістохімічних та молекулярних досліджень
14. МОЛЕКУЛЯРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ ОНКОЛОГІЇ
14.1. MyGene ПАНЕЛІ ДЛЯ СКРИНІНГУ ТА ДІАГНОСТИКИ СПАДКОВОГО РАКУ
MyGene BRCA1/2 (повний спектр спадкових мутацій в генах BRCA1/2, NGS, кров, Illumina) | N
MyGene HRR (панель 32 генів для скринінгу спадкового раку яєчника, простати, грудної та підшлункової залози, кров, Illumina) | N
Спадкові мутації BRCA1 (5 мутацій) та BRCA2 (1 мутація), кров, ПЛР
14.2. MyAction РІШЕННЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ОНКОЛОГІЇ
myAction TrueSight 500 (повний аналіз мутацій та злиття в 500 генах (ДНК та РНК, NGS, Illumina) | N
14.3. РІШЕННЯ ДЛЯ РАКУ ЛЕГЕНЬ
MyAction 18&18 (повний спектр клінічно значущих генетичних порушень для раку легені, щитоподібної залози, NGS, гістологічний/цитологічний матеріал, Illumina) | N
Панель для раку легень ALK/ROS1/RET/C-MET skipping 14 (ПЛР, визначення реаранжувань ALK, ROS1, RET та втрати 14 екзону с-МЕТ на основі аналізу РНК) | N
Панель EGFR-сигнального шляху EGFR, KRAS, NRAS, BRAF | N
EGFR (Екзони 18; 19; 20; 21) (ПЛР)
KRAS (Кодони 12; 13; 59; 61; 117; 146) (ПЛР)
Ампліфікація С-МЕТ (FISH)
Транслокація ALK (FISH)
Транслокація ROS1 (FISH)
Рідка біопсія з визначенням мутацій в гені EGFR, включаючи Т790М (екзони 18-21, кров, ПЛР, ctDNA)
Рідка біопсія з визначенням мутацій в гені KRAS (Кодони 12; 13; 59; 61; 117; 146) (ПЛР) в ctDNA
Злиття генів NTRK (РНК-панель, ПЛР)
Ампліфікація HER-2/neu (FISH)
BRAF (V600) (ПЛР)
Визначення PD-L1, чутливість до імунотерапії
Визначення статусу мікрасателітної нестабільності (MSI) (ПЛР)
Визначення білків репарації помилок компліментарності ДНК (мікросателітна стабільність/нестабільність пухлини)
Транслокація RET (FISH)
14.4. РІШЕННЯ ДЛЯ РАКУ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ, ЯЄЧНИКІВ ТА ПРОСТАТИ
MyAction Solid, 67 генів (панель для солідних пухлин, гістологічний матеріал, NGS, Illumina) | N
MyAction BRCA1/2 (повна панель спадкових та соматичних мутацій в генах BRCA1/2, гістологічний матеріал, NGS, Illumina) | N
MyAction 32 гени HRR (панель для раку простати, яєчників, грудної та підшлункової залози, гістологічний матеріал, NGS, Illumina) | N
PIK3CA (екзон 9 та 20) (ПЛР)
Рідка біопсія з визначенням мутацій в гені PIK3CA (екзон 9 та 20) (ПЛР) в ctDNA
Ампліфікація HER-2/neu (FISH)
Визначення PD-L1, чутливість до імунотерапії
Визначення статусу мікрасателітної нестабільності (MSI) (ПЛР)
Визначення білків репарації помилок компліментарності ДНК (мікросателітна стабільність/нестабільність пухлини)
Генетична панель діагностики транслокацій в солідних пухлинах (50 генів: AKT3, ALK, ARHGAP26, AXL, BRD3, BRD4, EGFR, EGFR, ERG, ESR1, ETV1, ETV4, ETV5, ETV6, ETV6, EWSR1, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGR, INSR, MAML2, MAST1, MAST2, MET, MSMB, MUSK, MYB, NOTCH1, NOTCH2, NRG1, NTRK1, NTRK2, NTRK3, NUMBL, NUTM1, PDGFRA, PDGFRB, PIK3CA, PKN1, PPARG, PRKCA, PRKCB, RAF1, RELA, RET, ROS1, RSPO2, RSPO3, TERT, TFE3, TFEB, THADA, TMPRSS2) (NGS) | N
14.5. РІШЕННЯ ДЛЯ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКУ ТА РАКУ ШЛУНКА
MyAction Solid, 67 генів (панель для солідних пухлин, гістологічний матеріал, NGS, Illumina) | N
Визначення статусу мікрасателітної нестабільності (MSI) (ПЛР)
Визначення білків репарації помилок компліментарності ДНК (мікросателітна стабільність/нестабільність пухлини)
Діагностика колоректального раку (KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA, AKT) ПЛР
KRAS (Кодони 12; 13; 59; 61; 117; 146) (ПЛР)
NRAS (кодони 12; 13; 59; 61; 117; 146) (ПЛР)
BRAF (V600) (ПЛР)
Ампліфікація HER-2/neu (FISH)
PIK3CA (екзон 9 та 20) (ПЛР)
Рідка біопсія з визначенням мутацій в гені PIK3CA (екзон 9 та 20) (ПЛР) в ctDNA
Рідка біопсія з визначенням мутацій в гені BRAF (кров, ПЛР, ctDNA)
Рідка біопсія з визначенням мутацій в гені KRAS (Кодони 12; 13; 59; 61; 117; 146) (ПЛР) в ctDNA
Генетична панель діагностики транслокацій в солідних пухлинах (50 генів: AKT3, ALK, ARHGAP26, AXL, BRD3, BRD4, EGFR, EGFR, ERG, ESR1, ETV1, ETV4, ETV5, ETV6, ETV6, EWSR1, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGR, INSR, MAML2, MAST1, MAST2, MET, MSMB, MUSK, MYB, NOTCH1, NOTCH2, NRG1, NTRK1, NTRK2, NTRK3, NUMBL, NUTM1, PDGFRA, PDGFRB, PIK3CA, PKN1, PPARG, PRKCA, PRKCB, RAF1, RELA, RET, ROS1, RSPO2, RSPO3, TERT, TFE3, TFEB, THADA, TMPRSS2) (NGS) | N
Визначення PD-L1, чутливість до імунотерапії
DPYD (IVS14+1G>A) Визначення спадковоі схильності до розвитку токсичності при терапіі фторпіримідинами (5-ФУ, капецитабін та ін.)
UGT1A1, визначення спадкової схильності до розвитку токсичності при терапії Іринотеканом
14.6. РІШЕННЯ ДЛЯ ПУХЛИН М’ЯКИХ ТКАНИН (САРКОМИ) ТА ШКІРИ
Діагностика сарком, транслокації 59 генів (ALK, BCOR, BRAF, CAMTA1, CCNB3, CDK4, CIC, CSF1, EPC1, EWSR1, FN1, FOS, FOS, FOSB, FOXO1, FUS, GLI1, HMGA2, CHMP2B, JAZF1, MDM2, MDM4, MEAF6, MGEA5, MKL2, MYB, MYBL1, MYC, NCOA2, NFIB, NR4A3, NTRK1, NTRK2, NTRK3, NUTM1, PAX3, PDGFB, PHF1, PLAG1, PRDM10, RAD51B, RB1, ROS1, RPS19, SERPINE1, SMARCA4, SMARCB1, SRF, SS18, STAT6, TAF15, TCF12, TFE3, TFG, TSC2, USP6, VGLL2, VGLL3, YWHAE), мутації 6 генів (ALK, CTNNB1, BRAF, MYOD1, NUTM1, ROS1) (NGS) | N
CKIT (Екзони 9, 11, 13, 17) та PDGFRA (Екзон 18 (D842V) (ПЛР)
CKIT (exons 9, 11, 13, 17) (ПЛР)
Транслокація EWSR1 (FISH)
Ампліфікація CDK4 (FISH)
Ампліфікація MDM2 (FISH)
Розрив гену ETV6 (12p13) для підтвердження транслокації NTRK3/ETV6 (FISH)
Транслокація PDGFRB (FISH)
Транслокація SYT (FISH)
Діагностика Шпіц невусу та меланоми, FISH (4 проби)
BRAF (V600) (ПЛР)
Визначення статусу мікрасателітної нестабільності (MSI) (ПЛР)
Визначення білків репарації помилок компліментарності ДНК (мікросателітна стабільність/нестабільність пухлини) (ІГХ)
14.7. РІШЕННЯ ДЛЯ ПУХЛИН ЦНС
IDH1/2 (ПЛР)
MGMT (метилспецифічна ПЛР)
Ампліфікація N-MYC (FISH) | N
Делеція 1р36 для пухлин головного мозку
Делеція 19q13 для пухлин головного мозку
Транслокація BRAF (FISH)
Визначення статусу мікрасателітної нестабільності (MSI) (ПЛР)
Визначення білків репарації помилок компліментарності ДНК (мікросателітна стабільність/нестабільність пухлини)
Генетична панель діагностики транслокацій в солідних пухлинах (50 генів: AKT3, ALK, ARHGAP26, AXL, BRD3, BRD4, EGFR, EGFR, ERG, ESR1, ETV1, ETV4, ETV5, ETV6, ETV6, EWSR1, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGR, INSR, MAML2, MAST1, MAST2, MET, MSMB, MUSK, MYB, NOTCH1, NOTCH2, NRG1, NTRK1, NTRK2, NTRK3, NUMBL, NUTM1, PDGFRA, PDGFRB, PIK3CA, PKN1, PPARG, PRKCA, PRKCB, RAF1, RELA, RET, ROS1, RSPO2, RSPO3, TERT, TFE3, TFEB, THADA, TMPRSS2) (NGS) | N
Мутації в гені TERT, ПЛР
14.8. РІШЕННЯ ДЛЯ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
MyAction Solid, 67 генів (панель для солідних пухлин, гістологічний матеріал, NGS, Illumina) | N
MyAction BRCA1/2 (повна панель спадкових та соматичних мутацій в генах BRCA1/2, гістологічний матеріал, NGS, Illumina) | N
MyAction 32 гени HRR (панель для раку простати, яєчників, грудної та підшлункової залози, гістологічний матеріал, NGS, Illumina) | N
Визначення статусу мікрасателітної нестабільності (MSI) (ПЛР)
Визначення білків репарації помилок компліментарності ДНК (мікросателітна стабільність/нестабільність пухлини)
Генетична панель діагностики транслокацій в солідних пухлинах (50 генів: AKT3, ALK, ARHGAP26, AXL, BRD3, BRD4, EGFR, EGFR, ERG, ESR1, ETV1, ETV4, ETV5, ETV6, ETV6, EWSR1, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGR, INSR, MAML2, MAST1, MAST2, MET, MSMB, MUSK, MYB, NOTCH1, NOTCH2, NRG1, NTRK1, NTRK2, NTRK3, NUMBL, NUTM1, PDGFRA, PDGFRB, PIK3CA, PKN1, PPARG, PRKCA, PRKCB, RAF1, RELA, RET, ROS1, RSPO2, RSPO3, TERT, TFE3, TFEB, THADA, TMPRSS2) (NGS) | N
14.9. РІШЕННЯ ДЛЯ РАКУ ЩИТОВИДНОЇЇ ЗАЛОЗИ
MyAction 18&18 (повний спектр клінічно значущих генетичних порушень для раку легені, щитоподібної залози, NGS, гістологічний/цитологічний матеріал, Illumina) | N
Діагностика раку щитоподібної залози (BRAF, NRAS, KRAS, HRAS) ПЛР
BRAF (V600) (ПЛР)
KRAS (Кодони 12; 13; 59; 61; 117; 146) (ПЛР)
NRAS (кодони 12; 13; 59; 61; 117; 146) (ПЛР)
Мутації в гені TERT, ПЛР
14.10. МІЄЛОЇДНА ПАТОЛОГІЯ (ГОСТРІ МІЄЛОЇДНІ ЛЕЙКЕМІЇ, МІЄЛОДИСПЛАСТИЧНИЙ СИДНРОМ, ХРОНІЧНІ МІЄЛОПРОЛЕФЕРАТИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ)
Діагностика мієлопроліферативних захворювань та гострої мієлобластної лейкемії, мутації в 37 генах (ABL1, ANKRD26, ASXL1, BCOR, BRAF, CALR, CBL, CEBPA, CSF3R, DDX41, DNMT3A, ETNK1, ETV6, EZH2, FLT3, GATA1, GATA2, IDH1, IDH2, JAK2, KIT, KRAS, MPL, NPM1, NRAS, PHF6, PTPN11, RUNX1, SETBP1, SF3B1, SRSF2, STAG2, TET2, TP53, U2AF1, WT1, ZRSR2) (NGS) | N
Діагностика гострої мієлобластної лейкемії (базова) (FISH). Транслокації t(8;21) (RUNX1/RUNX1T1), inv(16)(p11q22)/t(16;16) (CBFB/MYH11), 11q23 KMT2A (MLL).
Діагностика гострої мієлобластної лейкемії (стандарт) (FISH). Транслокації t(8;21)(RUNX1/RUNX1T1), inv(16)(p11q22)/t(16;16) (CBFB/MYH11), 11q23 KMT2A (MLL), t(15;17) (PML/RARA), t(9;22) (BCR/ABL1)
Діагностика гострої мієлобластної лейкемії (максимум) (FISH). Транслокації t(8;21)(RUNX1/RUNX1T1), inv(16)(p11q22)/t(16;16) (CBFB/MYH11), 11q23 KMT2A (MLL), t(15;17) (PML/RARA), t(9;22) (BCR/ABL1), inv(3)(q21q26.2), t(3;3)(q21;q26.2) (GATA2/MECOM), 9q34 (NUP214)
Діагностика мієлодиспластичного синдрому (базова) (FISH). Делеція 5q, 7q
Діагностика мієлодиспластичного синдрому (стандарт) (FISH). Делеція 5q, 7q, 17p
Діагностика мієлодиспластичного синдрому (максимум) (FISH). Делеція 5q, 7q, 11q, 17p, 20q
Транслокація inv(16)(p11q22)/t(16;16) (CBFB/MYH11) (FISH)
Транслокація 11q23 KMT2A (MLL) (FISH)
“BCR-ABL1 “”Філадельфійська хромосома”” t(9;22)(q34.1;q11.2) (FISH)”
“BCR-ABL1 P210 (Mbcr) “”Філадельфійська хромосома”” (зворотньо-транскриптазнa ПЛР)”
JAK2 V617F (ПЛР)
Транслокація t(15;17)(q22;q12) (PML/RARA) (FISH)
Транслокація 9q34 (NUP214) (FISH)
Діагностика гострих лейкемій (t(8;21) (AML1-ETO), Inv 16 (CBFB-MYH11), t(4;11) (MLL-AF4), t(12;21) (TEL-AML1), t(1;19) (E2A-PBX1) та t(15;17) (PML-RARA)) зворотньо-транскриптазнa ПЛР
Делеція 7q (FISH)
Транслокація PDGFRB (FISH)
Інверсія inv(3)(q21q26.2) та транслокація t(3;3)(q21;q26.2) (GATA2/MECOM) (FISH)
Делеція 20q12 (PTPRT/MYBL2) (FISH)
Транслокація t(8;21)(q22;q22) RUNX1/RUNX1T1 (AML1/ETO) (FISH)
Транслокація t(15;17)(q22;q12) (PML/RARA) (FISH)
Делеція 5q31.2 (EGR1/5p15) (FISH)
14.11. ГОСТРІ ЛІМФОБЛАСТНІ ЛЕЙКЕМІЇ
Діагностика гострої В-лімфобластної лейкемії (FISH). Транслокації t(9;22)(q34.1;q11.2) (BCR/ABL1), 12p13 (ETV6), 11q23 KMT2A (MLL)
“BCR-ABL1 “”Філадельфійська хромосома”” t(9;22)(q34.1;q11.2) (FISH)”
“BCR-ABL1 P210 (Mbcr) “”Філадельфійська хромосома”” (зворотньо-транскриптазнa ПЛР)”
Транслокація 12p13 (ETV6) (FISH)
Транслокація 11q23 KMT2A (MLL) (FISH)
14.12. ЛІМФОПРОЛІФЕРАТИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ (ЛІМФОМИ)
Діагностика лімфом (Транслокації 33 генів, мутації 35 генів, експресія РНК 44 генів, сплайсинг 1 гену) (NGS) | N
Діагностика високоагресивної В-клітинної лімфоми (FISH). Транслокації t(14;18) (BCL2), t(3;14) (BCL6), t(8;14) (MYС)
Діагностика хронічної В-лімфоцитарної лейкемії (FISH). Делеції 17p13.1 (TP53), 11q22 (ATM), 13q12 (RB1)
Діагностика мієломної хвороби (І етап) (FISH). Транслокація 14q32 (IGH), делеція 13q12, 17p13, 1q21/1p32)****
Діагностика мієломної хвороби (ІІ етап) (FISH). Транслокації t(14;20) (MAFB/IGH), t(14;16) (MAF/IGH), t(4;14) FGFR3/IGH, t(11;14) (CCND1/IGH)****
Діагностика мієломної хвороби (максимум) (FISH). Транслокації t(14;20) (MAFB/IGH), t(14;16) (MAF/IGH), t(4;14) FGFR3/IGH, t(11;14) (CCND1/IGH), делеція 13q12, 17p13, 1q21/1p32)****
ДНК вірусу Епштейн-Барра (EBV) (CISH)
Eкспресія мРНК імуноглобулінів капа і лямбда (IgK/IgL) (CISH)
Транслокація t(3;14) (BCL6) (FISH)
Транслокація t(4;14)(p16.3;q32.3) FGFR3/IGH (FISH)
Транслокація t(8;14) (IGH/MYC) (FISH) при лімфомах
Транслокація t(11;14)(q13.3;q32.3) (CCND1/IGH) (FISH)
Транслокація t(11;18) BIRC3(API2)/ MALT1 (FISH)
Транслокація t(14;16)(q32.3;q23) (MAF/IGH) (FISH)
Транслокація t(14;18) (BCL2) (FISH)
Транслокація t(14;20)(q32.3;q12) (MAFB/IGH) (FISH)
Транслокація 11q23 KMT2A (MLL) (FISH)
L265P в гені MYD88 (секвенування) | N
Клональність TCR-beta та TCR-gamma (BIOMED-2 ПЛР з фрагментним аналізом) | N
Клональність IgH, IgK та IgL (BIOMED-2 ПЛР з фрагментним аналізом) | N
Транслокація MYС (FISH)
Делеція 17p13.1 (TP53) (FISH)
Делеція 17p13.1 (TP53) та 11q22 (ATM) та (FISH)
Транслокація IGH (FISH)
Делеція 11q22 (ATM) (FISH)
Делеція 13q12 (RB1) (FISH)
Делеція/ампліфікація 6p25 (RREB1) та 6q23 (MYB)
14.13. MyControl ПАНЕЛІ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ТЕРАПІЇ
Рідка біопсія з визначенням мутацій в гені BRAF (кров, ПЛР, ctDNA)
Рідка біопсія з визначенням мутацій в гені EGFR, включаючи Т790М (екзони 18-21, кров, ПЛР, ctDNA)
Рідка біопсія з визначенням мутацій в гені KRAS (Кодони 12; 13; 59; 61; 117; 146) (ПЛР) в ctDNA
Рідка біопсія з визначенням мутацій в гені PIK3CA (екзон 9 та 20) (ПЛР) в ctDNA
14.14. ІНШЕ
Виділення ДНК та контроль якості
Ампліфікація 1q21.3-q22 (CKS1B) та/або 1p32.2 (CDKN2C) (FISH)
Визначення мутації в гені VHL (синдром Гіппеля-Ліндау) методом NGS | N
Визначення рівня метилювання в гені VHL (синдром Гіппеля-Ліндау) методом ПЛР | N
15. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (неонкологічні)
15.1. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (неонкологічні)
Виділення ДНК та контроль якості
Аналіз ДНК на встановлення біологічного батьківства 2 особи (Батько+дитина) | N | M
Визначення непереносимості лактози. ПЛР | N
Фолатний цикл, поліморфізм генів (MTHFR, MTR, MTRR). ПЛР | N
Генетика. Тромбофілія. Звичне невиношування (F2,F5,F7,F13,FGB,ITGA2,ITGB3,SERPINE (PAI-1)) (ПЛР)
Генетична діагностика муковісцидозу (визначення 12 мутацій) | N
Генетична діагностика муковісцидозу (визначення 21 мутації) | N
Генетична діагностика фенілкетонурії (визначення 11 мутацій) | N
Генетична діагностика таласемії | N
Генетична діагностика хореї Гентінгтона |N
Дослідження мікроделеції Y-хромосоми при порушеннях сперматогенезу (ПЛР)| N
Генетична діагностика синдрому ламкої Х-хромосоми (визначення CGG-повторів в гені FMR1, ПЛР) | N
Генетична діагностика спинальної м’язової атрофії SMA (аналіз делецій гену SMN1, ПЛР) | N
Генетична діагностика м’язової дистрофії Дюшена (аналіз делецій) для хлопчиків | N
Спадкові форми передчасного виснаження яєчників (FMRI – ламка Х-хромосома, FSHR – рецетпор фолікулостимулюючого гормону, INHa – реецптор інгібіна А) | N
Синдром Прадера-Віллі та Ангельмана | N
Каріотип (1 особа, кров, цитогенетичне дослідження) | N
Невиношування вагітності (гени згортання крові, фолатний цикл, ендотеліальна дисцункція) | N
15.2. ПРОГНОСТИЧНІ МОЛЕКУЛЯРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ONCOTYPE DX Breast Recurrence Score визначення ризику рецидиву Люмінального підтипу РМЗ (І-ІІІ А стадія) | N
ONCOTYPE DX Breast DCIS Score визначення ризику рецидиву протокової карциноми in situ молочної залози | N
Signatera розробка індивідуальної панелі та 2 моніторинга ctDNA | N
Signatera індивідуальний моніторинг ctDNA | N
15.3. МОЛЕКУЛЯРНИЙ ПРОФІЛЬ ПУХЛИН
Комплексна NGS-панель для солідних пухлин (злиття та соматичні мутації в 40 генах + мутації в генах BRAF, EGFR, MET, PDGFRA) | N
NGS-панель для лімфом (злиття та мутації у 33 генах + мутації в 35 генах + експресія 40 генів + сплайсінг NOTCH1) | N
Розширена NGS панель для раку легень (злиття та мутації у 18 генах + мутації у 20 генах + експресія 21 гену) | N
NGS панель для сарком (злиття та мутації у 27 генах) | N
NGS-панель мутацій GynCore (BRCA1, BRCA2, BCOR, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, NRAS, TP53, POLE, POLD1, ARID1A, CTNNB1, KRAS, PIK3CA, PTEN) | N
16. КОМПЛЕКСИ
16.1. ЧЕК-АПИ
“Комплекс №102 “”Здоров’я під контролем (базовий)””(ЗАК+ШОЕ, ТТГ, глюкоза (сироватка), холестерин) | N”
“Комплекс №107 “”Здоров’я під контролем (розширений)”” ((ЗАК+ШОЕ, глюкоза (сироватка), білок загальний (сироватка), АЛТ, АСТ, білірубін фракційно, сечовина, креатинін, холестерин, ТТГ ) | N”
“Комплекс №14 “”Візит до сімейного лікаря”” (ЗАК + лейкоцитарна формула + ШОЕ, глюкоза (сироватка), холестерин) | N”
“Комплекс №70 Візит до сімейного лікаря + ЗАС”” (Загальний аналіз крові (ШОЕ); Глюкоза (сироватка); Холестерин; Аналіз сечі загальний (ЗАС) + мікроскопія осаду) | N”
Комплекс №81 «Здорова дитина. До садочку та школи» (ЗАК+ШОЕ; ЗАС; Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз); Аналіз калу на кишкові паразити (Parasep)) | N
“Комплекс № 108 “”Здорове немовля”” (ЗАК+ ШОЕ, ЗАС + мікроскопія осаду) | N”
Комплекс №103 «Здорова жінка» (ЗАК+ШОЕ, глюкоза (сироватка), білок загальний (сироватка), АЛТ, АСТ, білірубін загальний, сечовина, креатинін, холестерин, ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний, пролактин) | N
“Комплекс № 109 “”Здорова жінка 50+ “” ((ЗАК+ШОЕ, глюкоза (сироватка), глікований гемоглобін, індекс НОМА, білок загальний (сироватка), АЛТ, АСТ, білірубін фракційно, сечовина, креатинін, холестерин, ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний, ПТГ, кальцій загальний (сироватка), фосфор (сировака), 25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D) | N”
Комплекс №104 «Здоровий чоловік» (ЗАК+ШОЕ, глюкоза (сироватка), білок загальний (сироватка), АЛТ, АСТ, білірубін загальний, сечовина, креатинін, холестерин, ТТГ, тестостерон загальний) | N
Комплекс №118 «Здоровий чоловік 50+ » (ЗАК+ШОЕ, глюкоза (сироватка), глікований гемоглобін, індекс НОМА, білок загальний (сироватка), АЛТ, АСТ, білірубін фракційно, сечовина, креатинін, холестерин, ТТГ, тестостерон загальний, простат-специфічний антиген загальний, ПТГ, кальцій загальний (сироватка), фосфор (сировака), 25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D) | N
“Комплекс №129 “”Потрійний тест ІІ триместру (АФП, ХГЛ, вільний естріол) з УЗ-маркерами”” | N”
Комплекс №80 «Для профілактичних оглядів» (Виявлення носійства патогенного стафілококу+чут. до а/б; Виявлення носійства збудників кишкових інфекцій (сальмонели,шигели, ЕПКП)+чут. до а/б); Аналіз калу на кишкові паразити (Parasep); Сифіліс (Treponema pallidum), антитіла сумарні; ПЛР Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), як. визн. у/г зішкріб) | N
“Комплекс №188 “”Кишкові паразити”””
16.2. ЗДОРОВ’Я ТА КРАСА
“Комплекс № 110 “”Красива жінка”” (ЗАК+ШОЕ, ТТГ, кальцій загальний (сироватка), Фосфор (сироватка), 25-гідроксивітамін D, цинк, андростендіола глюкуронід) | N”
“Комплекс № 111 “”Секрет стрункості”” (холестерин, тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПВЩ, глюкоза, глікований гемоглобін, С-пептид, ТТГ, кортизол (сироватка)) | N”
“Комплекс № 112 “”Здорова шкіра”” (ЗАК+ШОЕ, ТТГ, андростендіола глюкуронід, 17-оксипрогестерон, дегідроепіандростерон-сульфат, тестостерон загальний, 25-гідроксивітамін D, кліщі роду демодекс, аналіз калу на кишкові паразити (Parasep) | N”
16.3. ОЦІНКА ІМУНІТЕТУ
“Комплекс №85 “”Оцінка імунітету (базова)””((ЗАК (26 показників + ШОЕ), IgA (сироватка), IgЕ загальний (сироватка), IgG (сироватка), IgМ (сироватка), ЦІК, С3-компонент комплемента, С4-компонент комплемента, Субпопуляції лімфоцитів (CD19+, CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD3+HLA-DR+, індекс CD3+CD4+/CD3+CD8+, CD3+CD4-CD8-, CD3+CD4+CD8+, CD3+CD56+, CD3-CD16+CD56+) | N”
“Комплекс №86 “”Оцінка імунітету (розширена)””((ЗАК (33 показника + ШОЕ), IgA (сироватка), IgЕ загальний (сироватка), IgG (сироватка), IgМ (сироватка), ЦІК, С3-компонент комплемента, С4-компонент комплемента, Субпопуляції лімфоцитів (CD19+, CD19+CD25+, CD19+CD5+CD27-, CD19+CD5+CD27-, CD19+CD5-CD27+, CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD3+HLA-DR+, CD3+CD25+, CD4+CD25brightCD127negCD45 +, CD3+CD4+/CD3+CD8+, CD3+CD4-CD8-, CD3+CD4+CD8+, CD3+CD56+, CD3-CD16+CD56+, CD3-СD16-/lowCD56bright, CD3-СD16+CD56dimCD45+)| N”
“Комплекс №87 “”Оцінка імунітету при вірусних інфекціях””((ЗАК (33 показника + ШОЕ), IgA (сироватка), IgЕ загальний (сироватка), IgG (сироватка), IgМ (сироватка), ЦІК, С3-компонент комплемента, С4-компонент комплемента, Субпопуляції лімфоцитів (CD19+, CD19+CD25+, CD3+, CD3+/CD4+, CD3+/CD8+, CD3+HLA-DR+, CD3+CD8+HLA-DR+, CD3+CD25+, CD3+CD4+/CD3+CD8+, CD3+CD4-CD8-, CD3+CD4+CD8+, CD3+CD56+, CD3-/CD16+CD56+, CD3-СD8+, CD3-СD16-/lowCD56bright, СD3-СD16+CD56dim) | N”
16.4. ДІАГНОСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
“Комплекс № 113 “”Диференційна діагностика анемії”” (ЗАК+ШОЕ, залізо (сироватка), феритин, трансферин, фолієва кислота (вітамін В9), ціанокобаламін (вітамін В12)) | N”
“Комплекс №12 “”Для госпіталізації”” (ЗАК + ШОЕ, глюкоза (сироватка), білок загальн., білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, сечовина, креатинін, протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ), активований частковий тромбопластиновий час, фібриноген, група крові та резус фактор, Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg, HCV антитіла сумарні; сифіліс (реагінові антитіла – RPR, в розведенні)) | N”
“Комплекс №17 “”Маркери запалення та залізодефіцитного стану”” (ЗАК, феритин, СРБ) | N”
“Комплекс №2 “”Гемостазіограма”” (протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ), активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ/ APTT), тромбіновий час, фібриноген, D-димер, антитромбін) | N”
“Комплекс №3 “”Біохімія крові базова”” (глюкоза (сироватка), білок загальн., АСТ, АЛТ, сечовина, креатинін, холестерин, білірубін загальн.) | N”
“Комплекс №4 “”Біохімія крові розширена””(глюкоза (сироватка), білок загальн., АСТ, АЛТ, сечовина, креатинін, холестерин, білірубін загальн., лужна фосфатаза, сечова кислота, тригліцериди, калій, натрій, кальцій загальн.) | N”
“Комплекс №5 “”Ліпідограма”” (холестерин, тригліцериди; ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогенності) | N”
“Комплекс №13 “”Серологічна діагностика для госпіталізації”” (Сифіліс (реагінові антитіла – RPR, в розведенні). Поверхневий антиген гепатиту В, HBsAg; Вірус гепатиту C, HCV антитіла сумарні) | N”
“Комплекс №42 “”Скринінг на антифосфоліпідний синдром”” (кардіоліпін, антитіла IgG; β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG; вовчаковий антикоагулянт) | N”
“Комплекс №41 “”Діагностика тромбофілії”” (гомоцистеїн, кардіоліпін, антитіла IgG; β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG; вовчаковий антикоагулянт) | N”
“Комплекс № 74 “”Діагностика гострого коронарного синдрому та інфаркту міокарда”” (АЛТ, АСТ, КФК МВ, Тропонін, міоглобін) | N”
“Комплекс №92 “”Ревмопроби (СРБ, РФ, АСЛ-О) | N”
16.5. ЕНДОКРИННЕ ЗДОРОВ’Я
“Комплекс №30 “”Ендокринне здоров’я”” (ТТГ, ПТГ, глікований гемоглобін) | N”
16.6. ПОРУШЕННЯ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ
“Комплекс № 114 “”Скринінг цукрового діабету”” (Глюкоза (сироватка, глікований гемоглобін) | N”
“Комплекс №35 “”Порушення вуглеводного обміну”” (глюкоза (сироватка), глікований гемоглобін, індекс НОМА, С-пептид) | N”
“Комплекс №37 “”Диференційна діагностика діабетів”” (антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GADА); антитіла до інсуліну, С-пептид; індекс НОМА) | N”
16.7. ПАТОЛОГІЯ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
“Комплекс №27 “”Тиреоїдний (моніторинг терапії)”” (T4 вільн., ТТГ) | N”
“Комплекс №28 “”Скринінг патології щитоподібної залози”” (ТТГ, T4 вільн., АТПО, Т3) | N”
“Комплекс №29 “”Аутоімунні захворювання щитоподібної залози”” (ТТГ, АТрТТГ, АТПО) | N”
“Комплекс №31 “”Моніторинг раку щитоподібної залози”” (ТТГ, Т4 вільн., ТГ, АТТГ) | N”
“Комплекс №32 “”Осередкові утворення щитоподібної залози”” (ТТГ, Т4 вільн., АТПО, кальцитонін, ПТГ) | N”
16.8. ПОРУШЕННЯ ФОСФОРНО-КАЛЬЦІЄВОГО ОБМІНУ
“Комплекс №33 “”Діагностика гіперпаратиреозу”” (ПТГ, кальцій іонізований, фосфор, 25-(OH)D) | N”
“Комплекс №34 “” Діагностика остеопорозу”” (ПТГ, остеокальцин, кальцій іонізований, фосфор, 25-(OH)D) | N”
16.9. ГОРМОНАЛЬНИЙ ФОН ЖІНКИ
“Комплекс №18 “”Гормональний стан жіночий”” (ФСГ, ЛГ, пролактин, тестостерон загальн., ДГЕА-с; естрадіол) | N”
“Комплекс №19 “”Гіперандрогенні порушення”” (Тестостерон загальний (сироватка), індекс вільного тестостерону; ФСГ, СЗГ, ДГЕА-с, 17-оксипрогестерон) | N”
“Комплекс №20 “”Гормональні порушення репродуктивного здоров’я”” (ФСГ, ЛГ, ТТГ, пролактин, ІФР-1) | N”
“Комплекс №21 “”Гіперпролактинемія”” (пролактин, ТТГ, Т4 вільний) | N”
16.10. ЗАХВОРЮВАННЯ ПЕЧІНКИ
“Комплекс №6 “”Білірубін фракції”” (білірубін загальн., прямий білірубін, непрямий білірубін) | N”
“Комплекс №7 “”Печінкові проби””(АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін фракційно, альбумін, білок загальний) | N”
“Комплекс №5 “”Ліпідограма”” (холестерин, тригліцериди; ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогенності) | N”
“Комплекс №76 “”Біохімія Фібротесту”” (альфа -2 макроглобулін /α2M, гаптоглобін, гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) / GGT, аланінамінотрансфераза (АЛТ) / ALT, білірубін загальний , аполіпопротеїн А-1 / аpolipoprotein A -1) | N”
“Комплекс №77 “”Біохімія Фібромаксу”” (глюкоза (сироватка), альфа -2 макроглобулін /α2M, гаптоглобін, гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) / GGT, аланінамінотрансфераза (АЛТ) / ALT, аспартатамінотрансфераза (АСТ) / AST, білірубін загальний, аполіпопротеїн А-1 / Apolipoprotein A -1, тригліцериди, холестерин) | N”
16.11. ЗАХВОРЮВАННЯ НИРОК
“Комплекс №8 “”Ниркові проби”” (креатинін, сечовина, сечова кислота) | N”
“Комплекс №9 “”Розширені ниркові проби”” (креатинін, сечовина, сечова кислота, альбумін, натрій, калій, кальцій) | N”
16.12. ПЛАНУВАННЯ ВАГІТНОСТІ
“Комплекс №67 “”Майбутній тато”” (ЗАК + ШОЕ; Група крові та резус фактор, глюкоза (сироватка), ТТГ, глікований гемоглобін, тестостерон загальний, поверхневий антиген гепатиту В, HBsAg; Вірус гепатиту B, HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту C,HCV антитіла сумарні, Сифіліс (Treponema pallidum), антитіла сумарні; Neisseria gonorrhoeae (як. визн., ПЛР); Chlamydia trachomatis (як. визн., ПЛР); Mycoplasma genitalium (як. визн., ПЛР); Trichomonas vaginalis (як. визн., ПЛР); Mycoplasma hominis (як. визн., ПЛР); Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum (як. визн., ПЛР); Candida sp. (C. albicans, C. krusei, C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis, (як. визн., ПЛР)) | N”
“Комплекс №68 “”Майбутня мама”” (ЗАК + ШОЕ, глюкоза (сироватка), група крові та резус фактор, ТТГ, АМГ, ФСГ, ЛГ, поверхневий антиген гепатиту В, HBsAg; Вірус гепатиту B, HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту C,HCV антитіла сумарні, Сифіліс (Treponema pallidum), антитіла сумарні; Neisseria gonorrhoeae (як. визн., ПЛР); Chlamydia trachomatis (як. визн., ПЛР); Mycoplasma genitalium (як. визн., ПЛР); Trichomonas vaginalis (як. визн., ПЛР); Mycoplasma hominis (як. визн., ПЛР); Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum (як. визн., ПЛР); Candida sp. (C. albicans, C. krusei, C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis, (як. визн., ПЛР)) | N”
16.13. ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
“Комплекс №23 “”Пренатальний скринінг I триместру, без розрахунку ризиків, для програми Астрая (Roche)””: 11 тиж. + 0 дн. – 13 тиж. + 6 дн. (PAPP-A, β-ХГЛ вільний) | N”
“Комплекс №24 “”Пренатальний скринінг I триместру з розрахунком ризиків”” (PAPP-A, β-ХГЛ вільний, розрахунок) | N”
“Комплекс №22 “”Постановка на облік по вагітності”” (ЗАК, група крові/резус-фактор, глюкоза, ТТГ, Т4 вільн., АТПО, HBsAg, антитіла сумарні; HBcorAg, антитіла сумарні; HCV, антитіла сумарні; Treponema pallidum, антитіла сумарні) | N”
16.14. ДІАГНОСТИКА УРОГЕНІТАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ
“Комплекс №49 “”Діагностика урогенітальних інфекцій”” (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum (якісне визначення, ПЛР)) | N”
“Комплекс №52 “”Урогенітальні інфекції у чоловіків”” (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum, (якісне визначення, у/г зішкріб, ПЛР), Candida sp. (C. albicans, C. krusei, C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis, (як. визн., ПЛР), мікроскопічний аналіз виділень з уретри (бактеріоскопія)) | N”
“Комплекс №51 “”Урогенітальні інфекції у жінок”” (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum (як. визн., ПЛР), Candida sp. (C. albicans, C. krusei, C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis, якісне визначення, ПЛР); Gardnerella vaginalis (як. визн., у/г зішкріб, ПЛР), мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія)) | N”
16.16. ГЕПАТИТИ, TORCH, БОРЕЛІОЗ
“Комплекс №45 “”Скринінг на гепатити В”” (Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg) | N”
“Комплекс №46 “”Скринінг на гепатити В та С”” (HBcorAg, антитіла сумарні; HBsAg; Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні) | N”
“Комплекс №47 “”TORCH інфекції, IgG “” (Цитомегаловірус (CMV); Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів; Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii); Вірус краснухи (Rubella virus), Парвовірус (Parvovirus B19), IgG) | N”
“Комплекс №48 “”TORCH інфекції, IgM”” (Цитомегаловірус (CMV); Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів; Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii); Вірус краснухи (Rubella virus), Парвовірус (Parvovirus B19); Парвовірус (Parvovirus B19), IgМ) | N”
“Комплекс №53 “”Діагностика бореліозу”” (Бореліоз (Borrelia burgdoferi IgG; Borrelia burgdoferi IgM; Бореліоз, Borrelia burgdorferi), ПЛР, якісне визначення) | N”
16.17. СКРИНІНГ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ
Комплекс №54 Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) + Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) | N
Комплекс №55 Рідинна цитологія ПАП-тест + Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) | N
Комплекс №56 Рідинна цитологія ПАП-тест + Cobas HPV тест, затверджений FDA, 14 типів ВПЛ ВКР: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 та 68 типи (з генотипуванням 16 та 18 типів) | N
Комплекс №57 Рідинна цитологія ПАП-тест + Cobas HPV тест, затверджений FDA, 14 типів ВПЛ ВКР: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 та 68 типи (з генотипуванням 16 та 18 типів) + STI 7 – інфекції, що передаються статевим шляхом | N
16.18. ДІАГНОСТИКА РИЗИКІВ РОЗВИТКУ РАКУ
“Комплекс №38 “”Індекс здоров’я простати”” (ПСА, РЕА, Індекс вільного ПСА (ПСА вільний, ПСА загальний, Індекс)) | N”
“Комплекс №39 “”Скринінг раку молочної залози та яєчників”” (HE4, СА 125, РЕА, СА 15-3, індекс ROMA (СА 125, НЕ-4, індекс), спадкові мутації BRCA1 (5 мутацій) та BRCA2 (1 мутація), кров, ПЛР) | N”
Забір біологічного матеріалу одноразовими системами (кров)
Забір біологічного матеріалу одноразовими системами на COVID19 (ПЛР)
Забір біологічного матеріалу одноразовими системами (урогенітальний)
Забір у транспортний контейнер
Лімфодисекція не входить у вартість дослідження
Лімфодисекція входить у вартість дослідження
Строки виконання дослідження залежать від ступеню кальцифікації утворення, дослідження можливе тільки при повній декальцінації матеріалу
Дослідження можливе лише за наявності достатньої кількості та задовільної якості надісланого до лабораторії матеріалу
Дослідження, проведення яких рекомендовано National Comprehensive Cancer Network (NCCN)

×